Obsługa informatyczna firm

Informatyczna obsługa firm czy i kiedy jest konieczna serwis informatyczny?

Czy konieczny Osbługa informatyczna firm obsługa informatyczna dla jednostkach administracyjnych?

Przy wyborze dostawcy usług IT dla firm, kluczowe jest zrozumienie, jakie zasoby posiada dostawca. Obejmuje to centra danych, pracowników i zakres zasobów lokalnych. Sprzedawca powinien również mieć zrozumienie obecnego i przyszłego środowiska technologicznego Twojej firmy. Powinny one być w stanie zapewnić usługi reengineering w razie potrzeby. Ponadto, sprzedawca powinien mieć doświadczenie w przenoszeniu pracowników i wdrażaniu nowych systemów.

Wnioski wyciągnięte z decyzji Energen o outsourcingu komputerów osobistych

Kluczowym powodem, dla którego Energen zdecydował się na outsourcing komputerów osobistych było to, że zarządzanie siecią telekomunikacyjną stanowiło duży wydatek i wyzwanie. Kierownictwo firmy po raz pierwszy rozważało outsourcing sieci około siedem lat temu, ale uznało, że dotychczasowi dostawcy nie są w stanie sprostać temu zadaniu. Ponadto firma miała problemy z utrzymaniem wysokiej jakości personelu.

Prezes Energen był sceptyczny co do korzyści płynących z outsourcingu komputerów osobistych, które były kluczowe dla działalności firmy. Zastanawiał się, czy Energen rzeczywiście musi utrzymywać prywatną sieć telekomunikacyjną i 2 tys. komputerów osobistych. W rezultacie firma zaproponowała outsourcing wszystkich swoich zasobów informatycznych za 75 milionów dolarów stronie trzeciej, twierdząc, że nowy dostawca będzie w stanie zapewnić te same usługi po kosztach niższych o 20%.

Niemniej jednak, gdy pojawiła się technologia klient-serwer, Energen musiał zlecić centrum danych na zewnątrz. Technologia ta stanowiła opłacalną alternatywę dla dużych operacji na komputerach mainframe, a programiści firmy nie mogli już obsługiwać zarówno komputerów mainframe, jak i aplikacji klient-serwer. Firma poszukiwała ofert od różnych dostawców, aby ustalić najlepszy stosunek jakości do ceny. Andrews zgodził się odłożyć decyzję na krótki czas. W międzyczasie zachował kontrolę kierowniczą nad operacjami o znaczeniu krytycznym dla biznesu.

Kontrakt outsourcingowy wynegocjowany między Energenem a jego dostawcą IT był bardzo szczegółowy. Firma upewniła się, że dostawca będzie chciał zapewnić wsparcie dla sieci. Wynegocjowali umowę, która ustalała kary za przestoje i brak dostępności. Dostawca był również zobowiązany do współpracy z firmą, gdyby ta chciała zmienić dostawcę. Na przykład dostawca musiałby dostarczyć kopie wszystkich programów i dokumentacji technicznej oraz pomóc w instalacji.

Kryteria wyboru firmy outsourcingowej IT

Przy wyborze partnera outsourcingowego IT ważne jest, aby mieć jasno określone cele, zadania i ograniczenia. Umowa powinna również określać reperkusje w przypadku naruszenia umowy, a także powinna zawierać zakres ubezpieczenia umowy. Ponadto, umowa powinna odzwierciedlać wszelkie zmiany, które występują w trakcie relacji. Aby zapewnić wysoką jakość usług, wybierz partnera outsourcingu IT, który ma wzorzec jakości usług i wspiera wartości i misję Twojej firmy. Powinien również mieć wdrożone KPI i środki zapewniania jakości.

Ważne jest, aby rozważyć dopasowanie kulturowe i wielkość organizacji partnerskiej. Mała, lokalna organizacja może nie być najlepiej dopasowana, natomiast duża, globalna będzie musiała mieć zdolność do szybkiego i właściwego zaspokojenia potrzeb. Ponadto, wybór powinien być długoterminowym dopasowaniem strategicznym.

Koszt to kolejny krytyczny czynnik, który należy dokładnie rozważyć. Podczas gdy outsourcing funkcji IT może być opłacalny, nigdy nie należy rezygnować z jakości i niezawodności. Firma oferująca wysokiej jakości usługi będzie się opłacać w postaci dywidend. Ważne jest, aby przekazać swój budżet i potrzeby biznesowe partnerowi outsourcingowemu, aby zapewnić sobie odpowiednią usługę. Wreszcie, bezpieczeństwo danych i prywatność to dwie z największych obaw współczesnych firm.

Doświadczenie jest niezbędne. Jeśli wybierzesz partnera outsourcingu IT z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w wymaganej technologii, ryzykujesz, że utkniesz z „młotkiem i gwoździem”. Oprócz posiadania odpowiedniego doświadczenia, sprzedawca z doświadczeniem w wielu technologiach oprogramowania da Ci również spokój, że Twoja aplikacja będzie w dobrych rękach.

Doświadczenie jest kluczowym czynnikiem przy wyborze dostawcy usług outsourcingu IT. Sprawdź, ile projektów udało im się zrealizować, z jakimi klientami współpracowali i czy zespół ma doświadczenie w danym sektorze lub funkcji. Ważne jest również, aby porozmawiać z menedżerami zespołu i kierownikami projektów. Jeśli umowa jest długoterminowa, dobrze jest poznać ich osobiście przed podpisaniem. Warto rozważyć przeprowadzenie mini-wywiadu z członkami zespołu, aby ocenić ich poziom umiejętności.

Firma powinna również znać najnowsze technologie i narzędzia. Powinna być w stanie komunikować postępy swoim klientom. Jeśli firma outsourcingowa nie spełnia tych kryteriów, w Twoim najlepszym interesie będzie rozwiązanie umowy. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zapobiec niskiej jakości pracy.

Zatrudnienie partnera outsourcingowego IT to poważna decyzja, która nie powinna być podejmowana lekkomyślnie. Proces ten nie jest łatwy, więc konieczne jest przeprowadzenie badań.

Korzyści z outsourcingu

Outsourcing to fantastyczny sposób na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności firm. Może również pomóc im skupić się na ich podstawowej działalności. Outsourcing umożliwia firmom dostęp do specjalistów z odpowiednimi umiejętnościami do wykonywania szerokiego zakresu zadań. Firmy mogą również zmniejszyć swój ślad węglowy poprzez zlecanie na zewnątrz niektórych usług, takich jak obsługa klienta.

Outsourcing może zwiększyć produktywność firm, pozwalając im na szybkie zwiększenie skali. Ponadto, jest bardziej opłacalny niż zatrudnianie pracowników we własnym zakresie. W rzeczywistości firmy mogą zaoszczędzić do 85% swojego budżetu, zlecając niektóre zadania na zewnątrz. Jednak przed zdecydowaniem się na outsourcing, firmy muszą ocenić swoje podstawowe kompetencje i sprawdzić, czy jest to dla nich właściwy ruch.

Outsourcing może pomóc firmom rozszerzyć swoją działalność za granicą. Mogą one dotrzeć do globalnej publiczności i zdobyć popularność na szerszym rynku. Outsourcing może również zmniejszyć koszty rozpoczęcia działalności, ponieważ firmy, które korzystają z outsourcingu nie muszą zakładać nowych biur. Outsourcing uwalnia również cenne zasoby firmy, które mogą skupić się na swoich podstawowych kompetencjach.

Outsourcing może również wzmocnić relacje między firmami i rządami. Może jednak spowodować utratę miejsc pracy w USA. W miarę jak coraz więcej miejsc pracy przenosi się za granicę, mogą ucierpieć płace i standardy ochrony środowiska. Może również wypierać lokalne małe firmy i rolników w krajach rozwijających się. Są to jednak drobne problemy w porównaniu z większymi korzyściami, jakie może zaoferować outsourcing.

Kolejną korzyścią z outsourcingu dla firm jest zwiększona przepustowość biznesowa, którą daje. Outsourcing jest bardziej elastyczny, co oznacza, że firmy mogą wykorzystywać zdalny zespół do realizacji swoich projektów. Pozwala to również zaoszczędzić pieniądze na powierzchni biurowej i usługach komunalnych. Ponadto, ich koszty ogólne są znacznie zredukowane i mogą zatrudnić więcej członków za niższą cenę.

Outsourcing usług może również pomóc firmom skupić się na ich podstawowych kompetencjach i stworzyć nowe możliwości dla usługodawców. Poprzez zlecanie na zewnątrz zadań, które nie należą do ich podstawowych kompetencji, firmy mogą zmaksymalizować wydajność. Zwiększa to również szanse na obniżenie kosztów i zapewnienie jakości. Firmy mogą wykorzystać wiedzę specjalisty w swojej dziedzinie.

Outsourcing jest powszechną praktyką biznesową i może pomóc firmom w osiągnięciu efektywności i większej przewagi konkurencyjnej. Ważne jest jednak, aby dokładnie rozważyć zalety i wady outsourcingu przed podjęciem ostatecznej decyzji. Outsourcing może pomóc firmie skupić się na jej mocnych stronach i opracować przyszłą strategię. W ten sposób może poprawić wynik finansowy i uwolnić cenne zasoby do innych zadań.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Zostaw komentarz